Stikkord: digitalt

  • NiH FLD Samling 7 – Mangenvassdraget

    NiH FLD Samling 7 – Mangenvassdraget

    Covid-19 satte en stopper for denne turen også. Vi skulle ut og padle kano på denne turen, men pga pandemien lot det seg ikke gjennomføre. NiH valgte å gjennomføre turen i en mindre kohort med lærerne og et par av fulltidsstudentene og filme problemstillinger som dukket opp underveis. Deretter ble samlingen gjennomført som et digitalt […]